Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6